Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Servicenummer 9200

På servicenummer 9200 hjälper vi dig att förmedla ditt ärende till rätt avdelning.
Vid akuta ärenden på KTH, ring alltid servicenummer 9200: 08-790 9200
Sommaren 2024: 2024-06-10 till 2024-08-17
Öppettider måndag-fredag: 08.00-11.30, 13.00–16.00. Lunchstängt 11.30–13.00.

Ordinarie öppettider : vardagar 08.00-16.30 (öppet till kl 22.00 för kvarglömda saker i salar)
Skärtorsdagens öppettider 08:00-12:00
OBS! Stängt helgdagar och klämdagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Exempel på ärenden:

Anmälan av tappade passerkort
Avfallshantering
Av-utrustning i salar som inte fungerar
Beställning av bord, stolar och dukar till konferenser och avtackningar
Beställning av skyltar
Byte av lampor
Ellås och dörrstängare som inte fungerar
Felanmälan
Festanmälningar
Kvarglömda värdesaker
VVS-frågor så som el, värme och vatten
Städning av lokaler
Öppningar och stängningar av salar

Kvarglömda värdesaker i undervisningssalar

I de fall en student glömt privata föremål i någon av KTH:s undervisningssalar går det under kontorstider bra att kontakta 08-790 9200 (KTH:s servicenummer) så kommer någon från Fastighetsavdelningen efter överenskommelse ut till den berörda salen och hjälper studenten att återfå sina tillhörigheter. Det har dock inte funnits någon att kontakta eller någon som kan komma ut och hjälpa till efter kontorstid vilket varit problematiskt, framför allt för de studenter som glömt saker i en undervisningssal och inte kommer åt dessa.

Vi har nu fått på plats en vidarekoppling av servicenumret till en extern operatör som kommer ta emot samtal som kommer in på 08-790 9200 fram till kl. 22.00. Operatören kommer i sin tur vidareförmedla ärendet till KTH:s väktare som tar kontakt med studenten och meddelar när studenten kan få hjälp. Operatören kommer endast kunna hjälpa till med den sortens ärende, övriga ärenden som hanteras av servicenumret behöver inkomma under kontorstider.

Observera att KTH:s väktare inte kommer omgående, utan gör en prioritering av dennes uppgifter för stunden och meddelar en ungefärlig tid då hen kan komma och bistå med öppning av salen så att studenten kan hämta sina tillhörigheter. Håller väktaren exempelvis på med en rondering av en byggnad så kommer den slutföras innan väktaren åker på ärendet om inlåsta saker. Väktarna bistår med den här typen av ärenden på samtliga av KTH:s campusområden.

Studenten som glömt sina saker kommer vara tvungen att lämna en beskrivning av sakerna som är inlåsta samt legitimera sig för KTH:s väktare. Studenten kommer inte kunna sitta kvar i salen utan får hitta en öppen studieplats att fortsätta sina studier på. Om en student inte kan eller vill legitimera sig så kommer studenten inte att få hämta några tillhörigheter utan KTH:s väktare kommer samla in de kvarglömda sakerna och lämna in dessa som hittegods i KTH Entré.

Mejladresser finner du nedan:

  • Felanmälan (Hantverksgruppen, Säkerhetsgruppen, Akademiska Hus, Lokalvården)

  E-post: 9200@kth.se
  Formulär för felanmälan

  • Passerkortsärenden, nycklar samt öppningar och stängningar av salar (Kortexpeditionen, Säkerhetsgruppen)

  E-post: kortexp@kth.se

  OBS! Bokning av lokaler görs hos lokalbokningen.

  E-post: 9400@admin.kth.se
  Telefon: 08-790 9400
  Lokalbokningen

  • Hantverkstjänster

  E-post: hantverkarna@kth.se

  • Lokalvårdstjänster

  E-post: 9200@kth.se

  • Anmälan av sammankomster för studenter och personal:

  E-post: festanmalan@kth.se
  Blankettarkivet: Ansökan om sammankomst -student
  Blankettarkivet: Anmälan om sammankomst KTH- Personal