Till innehåll på sidan

Tunnelborrning på KTH Campus

Nu pågår borrning av en tunnel för 400 kV högspänningskablar under KTH Campus. Våren 2024 inleds också arbetet med att etablera ett ventilationsschakt för drift och underhåll av högspänningskablarna i närheten av IVL. Projektet ägs och drivs av Svenska kraftnät och är en del av en stor infrastruktursatsning för att förstärka elnätet i Stockholmsregionen.

En buss med långsidan öppen som står framför en tegelbyggnad och några träd
Svenska kraftnäts mobila utställning på KTH Campus.

Vad innebär tunnelborrningen för dig?

Svenska kraftnät bygger totalt ett femtiotal nya elförbindelser i Stockholm. Tunneln för elkablar som ska bli 13,4 kilometer lång, borras långt ner under marken genom Stockholms centrala delar på ett djup mellan 50 och 100 meter. Elförbindelsen sträcker sig från Danderyd till Hammarby Sjöstad.

  • I oktober 2023 befinner sig tunnelborrmaskinen Elektra vid norra delarna av Campus KTH cirka 80 meter under marken. Borrningsarbetet kommer att pågå under cirka 4-6 månader under Campus beroende på framdrift.
  • Arbetet medför att stomljud kan höras i de byggnader och lokaler som ligger rakt ovanför tunneln. Ljudet kan liknas vid ett mullrande dovt buller.
  • Enskilda lokaler påverkas inte mer än en månad då borren rör sig framåt.

Arbetstider för tunnelborrning

  • Borrningen utförs dagtid och kvällstid kl. 07-22 under helgfria vardagar och kl. 09-18 på lördag, söndag och helgdagar.

Ventilationsschakt ska byggas under KTH Campus

Utöver kabeltunneln kommer Svenska kraftnät även att bygga ett ventilationsschakt under KTH Campus.

  • Etableringen av ventilationsschaktet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet  och Sophiahemmet kommer att märkas betydligt mer än tunnelborrningen då det bland annat kommer att ske genom sprängning.
  • Byggarbetsplatsen som behövs för ventilationsschaktet ska preliminärt etableras i april 2024.

Arbetstider för arbete med ventilationsschakt

  • Vid ventilationsschaktet och arbeten ovan mark är arbetstiderna helgfria vardagar kl. 07-19.
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-26