Till innehåll på sidan

Kris- och beredskapsorganisation

Här finns information om skolans kris- och beredskapsorganisation och vem som ingår där. Här kan du också se vilka larmnummer som gäller och ladda ner skolans krisplan.

Larmnummer

  • SOS alarm: 112 (akut situation)
  • KTH:s larmnummer: 08-790 77 00 (vid särskild händelse, kris och behov av väktarstöd)
  • Elektrumlaboratoriets jour: 070- 648 60 32

112 – Sveriges nationella nödnummer

EECS krisplan

En kris är en händelse som allvarligt kan skada, störa eller hota skolans och/eller hela KTH:s verksamhet.

Krisledningsgruppen sammankallas om hela eller delar av EECS organisation drabbas av eller om det är en överhängande risk för brott, hot, brand, attentat, olycka, dödsfall, inbrott, varumärkeskris, hot mot pågående verksamhet eller katastrof någonstans i världen där skolans anställda och/eller studenter befinner sig.

EECS krisplan (pdf 271 kB)

Appendix till EECS krisplan (pdf 341 kB)

EECS kris- och beredskapsorganisation

Sammankallande: Administrativ chef

Biträdande sammankallande: Biträdande administrativ chef

Lokalfrågor

Personskada: HR-ansvarig 

Kommunikation/press: kommunikationsansvarig 

Studenter: vice enhetschef Utbildningskansliet

Adjungerade

Säkerhetskoordinator KTH Campus 

Säkerhetskoordinator KTH Kista

Huvudskyddsombud 

Se vem som är skyddsombud just där du sitter: EECS lokala skyddsombud

Campus Kista

Vakant

Campus Valhallavägen 

Krisorganisationens syfte

  • Gruppen sammankallas då hela eller delar av skolans organisation drabbats av brott, hot, brand, olycka, dödsfall, inbrott, systemhot eller hot mot pågående verksamhet.
  • Gruppen löser pågående kris och se till att verksamheten återgår till normalläge.
  • Gruppen har kontakt med KTH:s ledningsgrupp för krishantering och interna intressenter som personal och studenter.