Till innehåll på sidan

Miljö och hållbarhet på EECS

EECS har en övergripande handlingsplan för miljö och hållbarhet där skolans ledning samarbetar med Sustainability office vid GVS.

KTH är certifierade inom ISO 14001:2015, vilket är miljö och hållbarhet. KTH Sustainability office vid GVS leder detta arbetet. I miljöledningssystemet har EECS definierat specifika mål och processer för vår skola.

EECS handlingsplan för miljö och hållbarhet

EECS har som de övriga skolorna en övergripande handlingsplan för miljö och hållbarhet. Är du intresserad av hur miljöarbetet drivs på skolan kan du läsa mer på sidan för miljö- och hållbarhetsarbete på EECS .

Kontaktperson för EECS hållbarhetsarbete  

Kontakta skolans kontaktperson från KTH Sustainability office

EECS webbformulär för inrapportering av avvikelser och förbättringsförslag