Miljö och hållbarhet på EECS

Från årsskiftet 2018/2019 bedrivs arbetet inom miljöledningssystemet på KTH enligt ny organisation och arbetssätt, skolornas ledning kommer att leda arbetet i samarbete med Sustainability office vid GVS.

KTH är certifierade inom ISO 14001:2015, vilket är miljö och hållbarhet. KTH Sustainability office vid GVS leder detta arbetet. Miljöfrågorna tar ytterligare ett steg mot full integrering under 2019, och ska beaktas och hanteras där respektive arbetsuppgifter utförs.

EECS har som de övriga skolorna en övergripande handlingsplan för miljö och hållbarhet. Är du intressead av hur miljöarbetet drivs på skolan kan du läsa mer, eller ta kontakt med gruppen för skolans miljöarbete, på Sustainability office’s intranät sidor för EECS .

Här kan du läsa mer om KTHs hållbarhetspolicy

Frågor? 

Kontakta skolans kontaktperson från KTH Sustainability office

EECS webbformulär för inrapportering av avvikelser och förbättringsförslag