Till innehåll på sidan

Ärenden som behöver skolchefens signatur

För ärenden som kräver skolchefens signatur ska nedanstående process följas.

Initiera ditt ärende till:

Förutsättningar för skolchefs signatur: