Till innehåll på sidan

Mötesrum

Skolan har tillgång till ett stort antal mötesrum på campus Kista och Valhallavägen. Alla rum bokas via Outlook.

Namnbyte på EECS mötesrum i Outlook och webbkalendrar

Från och med 1 juni har ett namnbyte av EECS mötesrumsnamn i Outlook och webbkalendrar skett. Syftet är att samtliga mötesrum ska ha en enhetlig struktur. Flera av mötesrummen har fått helt nya namn efter tongivande personer med koppling till EECS, enligt skolchefsbeslut J-2021-0475.

Om du vill göra en mötesbokning för ett möte som äger rum från och med 1 juni kommer du att behöva göra det i den nya rumskalendern. Alla mötesrum bokas i din Outlook-kalender.

Skolgemensamma eller avdelningsspecifika mötesrum

De flesta mötesrum på skolan är skolgemensamma, vilket betyder att de betalas och kan nyttjas av samtliga skolans anställda. Utöver dessa finns det några mötesrum som betalas och nyttjas av enskilda avdelningar eller institutioner. Dessa mötesrum finns inte med i sammanställningen nedan. 

Tillgängliga skolgemensamma mötesrum 

Här listas alla skolgemensamma mötesrum som finns på skolans adresser. För mer information om varje rum, så som vilken utrustning som finns, besök undersidan för respektive adress:

Kistagången 16

Rum Antal platser Plan
Ada 16 4
Adele 4 4
Alain 8 4
Alonzo 10 4
Amiga 20 3
Arvind 6 4
Atari 6 3
Commodore 64 10 3
Darlington 18 4
Grimeton 14 4
Ledningscentralen 20 3
Moore 16 2
Motala 14 4
Palo Alto 8 4
Reno 6 4
Tahoe 10 4

Lindstedtsvägen 3-5

Rum Antal platser Plan
Henrik Eriksson 20 4
Ingrid Melinder 14 4

Kerstin Severinsson Eklundh

8 4
Kalle Siklosi 14 4
Germund Dahlquist 20 (25) 5
Nils Enlund 16 6
Stefan Arnborg 20 5

Radia Perlman

8 5

Lindstedtsvägen 24

Rum Antal platser Plan
Fantum 24 (38) 5
F0 12 5

Malvinas Väg 10

Rum Antal platser Plan
Harry Nyquist 15 7
Gunnar Brodin 10 3

Teknikringen

Rum Antal platser Plan
Jan Olof Eklundh 28 3 (Teknikringen 14)
Björn Eriksen 15 5 (Teknikringen 14)
Lars Erik Thorelli 8 5 (Teknikringen 14)
Annica Tiger 6 3 (Teknikringen 33)
Greta Woxén 12 3 (Teknikringen 31)
Gustaf Dahlander 20-24 3 (Teknikringen 31)
Laila Ohlgren 8 3 (Teknikringen 33)