Skip to main content

Grundmall för Word

Grundmallen är ett tomt dokument där KTH:s logotyp finns med. Denna mall kan användas för skapandet av dokument där logotyp bör finnas med eller för skapandet av egna mallar

Observera, att vid skapandet av egna lokala mallar bör den grafiska profilen och Word-standarden följas och därför rekommenderas att man konsulterar funktionen för dokumentstöd.

  Ladda ned grundmall för PC/windows (dotx 60 kB)

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:grafiskprofil@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Sep 29, 2023