Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vill du rekrytera framstående internationella forskare till ditt team på KTH?

Delta i KTH MSCA-PF for Sustainability Initiative!

info graphic
Publicerad 2024-03-11

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) erbjuder finansiering för att rekrytera postdoc-forskare till ditt team på KTH för att bedriva forskning inom valfritt vetenskapligt område i upp till två år. EU:s deadline är 11 september 2024.

För att kvalificera sig måste forskaren ha erhållit en doktorsexamen inom de senaste 8 åren, och inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader de senaste tre åren.

Läs mer om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) här

Som huvudkontakt och handledare för forskaren spelar du en nyckelroll för att:

  • Identifiera bra kandidater som du tror kommer att tillföra mervärde till teamet.
  • Ge vetenskaplig vägledning för att maximera chanserna att få förslaget beviljat.
  • Säkerställa ett bra samarbete vid genomförandet av forskningsprojektet.

KTH Research Support Office (RSO)  erbjuder ett program för att vägleda internationella forskare och deras KTH-handledare om hur man skriver ett vinnande förslag. Du är välkommen att delta i KTH MSCA-PF for Sustainability Initiative, som är ett samarbete med KTH Sustainability Office.

Läs mer om hur det fungerar och hur du kan få hjälp på vår engelska webbsida!