Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ERC-bidrag och stöd från Avdelningen för forskningsstöd

Här hittar du information om hur du söker ERC-bidrag och vilket stöd du kan få av oss på Forskningsfinansiering vid Avdelningen för forskningsstöd.

Europeiska forskningsrådet (ERC),  finansierar Europeisk spetsforskning inom ramen för EU:s finansieringsprogram for forskning och innovation Horisont Europa.  De finansierade projekten leds av excellenta forskare, både juniora och mer erfarna, som har visat prov på särskilt hög grad av kreativitet, självständigt tänkande och extraordinära vetenskapliga framsteg.

Ett ERC-bidrag är en milstolpe i din forsknarkarriär och öppnar för många attraktiva möjligheter:

 • Att ägna upp till sex år åt ett valfritt forskningsämne

 • Att ha friheten att rekrytera, finansiera och leda en egen forskargrupp

 • Maximerade citeringar och erkännanden i vetenskapliga publikationer

 • Att rekrytera ledande internationell kompetens till KTH:s skolor

Vilket stöd kan du få när du söker ERC-bidrag?

 • Rådgivning för att lyckas med en ERC-ansökan. Våra forskningsrådgivare informerar om regelverk, ERC:s processer, svarar på frågor och kan ge återkoppling på din ansökan. Kontakta oss i god tid.

 • Generella informationsmöten i samband med publiceringen av ERC:s årliga arbetsprogram samt specifika workshoppar för sökande kopplat till varje enskild utlysning

 • KTH:s stödbrev, som skrivs under av RSO:s avdelningschef, se processbeskrivning en på sidan ERC-ansökan - guide för sökande vid KTH

 • Individuell träning inför intervju med ERC i steg 2 av utvärderingsprocessen

Vänligen kontakta oss (Jeanna Ayoubi eller Gustav Sigeman, kontaktuppgifter finns på denna sida) så tidigt som möjligt för att få det stöd som vi tillhandahåller.

Olika ERC-bidrag som utlyses en gång per år

 • Starting Grant (StG)  riktar sig till juniora forskare som har avlagt sin doktorsexamen för 2 - 7 år sedan och som visar potential att kunna leda en egen forskargrupp. Det maximala bidraget är 1,5 miljoner euro för en period på max fem år.
 • Consolidator Grant (CoG)  riktar sig till forskare med doktorsexamen avlagd för 7-12 år sedan som nyligen startat en forskningsgrupp, och som vill stärka sin roll som oberoende forskningsledare. Det maximala bidraget är 2 miljoner euro för en period på max fem år.
 • Advanced Grant (AdG)  riktar sig till etablerade forskare i världsklass som påvisat betydande forskningsinsatser under de senaste tio åren. Det maximala bidraget är 2,5 miljoner euro för en period på max fem år.
 • Synergy Grant (SyG)  är avsett för 2 upp till 4 framstående forskare i alla skeden av sin karriär, som tillsammans med sina forskargrupper vill genomföra ett projekt med potential att bli ett internationellt riktmärke. Det maximala bidraget för samarbetet är 10 miljoner euro för en period av max sex år.
 • Proof of Concept (PoC)  vänder sig till forskare med redan beviljade ERC-medel enligt ovan, och som vill undersöka innovationspotentialen i dessa projekt. Bidraget är 150 000 euro för en period på upp till 18 månader.

Hur söker jag ERC-bidrag på KTH?

Här hittar du vår steg-för-steg-guide för att söka ERC-bidrag