Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur du söker stipendium

Stipendieprocessen:

Stipendieprocessen
Stipendieprocessen

KTH har runt hundra anknutna stiftelser och om dessa kan man läsa på sidan Om KTH:s anknutna stiftelser .

Här finns lite kortfattad information kring stipendieprocessen. Kompletterande information hittar du bland annat på sidan Vanliga frågor .

Utlysning och ansökan

Under respektive ansökningstid kommer utlysningarna att finnas tillgängliga under Stipendieutlysningar . I varje utlysningstext finns en länk till ansökningsformuläret.

Vissa skolor/avdelningar/institutioner har egna stipendier, t ex resestipendier, att dela ut. Kontakta ditt skolkansli angående detta.

Handläggning

Handläggningstiden kan variera från utlysning till utlysning bland annat beroende på antalet sökande och hur omfattande stipendieadministration som krävs.

Beslut och besked

Samtliga sökande får besked via e-post till den e-postadress som uppgivits i ansökan.

Utbetalning

Utbetalning görs inom en månad efter att beslutet har sänts ut. Stipendier för resor och forskning betalas ut till skolan och inte direkt till stipendiats eget konto.

Återrapportering av rese- och forskningsstipendier

Vid beviljat rese- och forskningsstipendium ska en aktivitetsrapport inlämnas senast en (1) månad därefter (aktuell adress finns i respektive beslut). Hur du skriver en rapport .

Återbetalning av stipendium

Har medel utbetalats för rese- eller forskningsstipendier men inte använts för beviljad aktivitet ska återbetalning ske. Viss möjlighet finns för omdisponering. Kontakta i så fall stipendier@kth.se  . Om resestipendiet ej har utnyttjats till fullo ska överskottet återbetalas. Kontakta stipendier@kth.se  för instruktioner.