Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stipendieutlysningar

Observera att sidan Stipendieutlysningar är under uppbyggnad och att förändringar därför kan komma att ske. Då inte alla utlysningar utlyses samtidigt förekommer både nya och gamla utlysningar på sidan.

Viktig info om rese- och forskningsstipendier

  • Stipendiaten ska inkomma med aktivitetsrapport senast en månad efter avslutad aktivitet.
  • Om aktivitetsrapport inte inkommer efter en månad riskerar stipendiaten att bli återbetalningsskyldig.
  • Ansökan om ändring av beviljad aktivitet kan göras en gång om något oförutsett inträffar så att stipendiaten inte kan delta i sin planerade aktivitet, och ansökan ska om möjligt göras innan den ursprungliga beviljade aktiviteten har hunnit starta.
  • Betänk att det kan ta två månader innan beslut tas.

Tips till anställda vid KTH inför ansökan av resestipendier och bokning av resa:

Stipendieutlysningar (inloggning krävs):

För priser och utmärkelser från de KTH-anknutna stiftelserna Janne Carlssons stipendium, Wallquists medaljer, KTH:s stora pris m fl:

KTH:s priser och utmärkelser

Utlysta stipendier utanför KTH

Här finner du information och länkar till stiftelser och organisationer utanför KTH som delar ut stipendier och anslag.

Utlysta stipendier utanför KTH