Till innehåll på sidan

Ta emot en praoelev

Prao innebär praktisk arbetslivsorientering och är ett obligatoriskt moment i grundskolan i årskurs åtta och nio. Prao är för många grundskoleelever den allra första inblicken i arbetslivet och arbetsplatsen. Syftet med prao är att eleverna får inblick i och kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Som ett led i arbetet med breddad rekrytering vill KTH använda prao som en möjlig metod för att på sikt skapa leder till inspiration till studier eller och/eller karriär på KTH. Genom att KTH erbjuder prao skapas goda möjligheter att utifrån ett arbetsgivarperspektiv, uppvisa KTH som en potentiell framtida arbetsgivare. Vanligtvis pågår prao under 10 dagar men upplägget kan även anpassas på ett flexibelt sätt.

Kravet för att ta emot en praoelev är att det finns en handledare som agerar kontaktperson gentemot eleven och den skola eleven går på.

Vad innebär det att vara handledare för en elev som gör prao?

Att ta emot en praoelev är inte bara roligt − du och din arbetsplats gör även en stor insats. Din arbetsplats kan ge en ung människa chansen att kanske för första gången se hur arbetslivet fungerar, samtidigt som ni kan få nya perspektiv på verksamheten. Att erbjuda prao på KTH är även ett sätt att erbjuda insyn i en värld som en del av målgruppen aldrig kommit i kontakt med.

Praoprojekt med Stockholm stad, våren 2022

Våren 2022 tog KTH emot ett antal praoelever från skolor i stockholmsregionen, och projektet syftade till att erbjuda elever som annars inte kommer i kontakt med KTH att få göra sin prao hos KTH.

Praoeleverna får, utöver att en handledare, även rundvandringar på KTH och besök i olika miljöer, labb m.m.

Är du intresserad av att vara handledare?

Är du intresserad av att ta emot en praoelev våren 2023? Eller har du tips på ett intressant studiebesök? Kontakta då grundskoleprao@kth.se .

Innehållsansvarig:maliol@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-01