Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Transformationsdagen 2022

Tema: Livsmedelsindustrin ställer om

Minst en fjärdedel av alla växthusutsläpp kommer från livsmedelssektorn. Därför behövs en genomgripande omställning av produktion, förädling och konsumtion av maten vi äter. Livsmedelsföretag och offentlig sektor har stora behov av kunskap och innovation för att klara omställningen. Under KTH Transformationsdagen 2022 samlades över 14o personer från akademi och näringsliv för att samtala om aktiviteter och behov, synliggöra den forskning som redan pågår på KTH och lyfta fram exempel på hållbar livsmedelsproduktion och hållbara affärsmodeller.

Programmet
Inspelningar från transformationsdagen
Referat från transformationsdagen