Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Transformations-Transportdagen 2019

KTH:s forskningsplattformar Industriell Transformation och Transport arrangerade i december 2019 en heldag kring temat Fordonsindustrin och transportsystemet ställer om; vad pågår och vad behöver akademin respektive industrin göra framåt?

De flesta filmerna nedan är mellan 5-10 minuter, med några undantag för exempelvis om Fordonsdalen (27 min.) och det avslutande panelsamtalet "What's next" (49 min.).

Transformationsdagen i korthet

Sammanfattning med intervjuer

Konferensvärdar:

Monica Bellgran, professor och föreståndare för KTH:s plattform Industriell transformation

Peter Göransson, professor och föreståndare för KTH:s Transportplattform

Dagen var indelad i fyra huvudblock:

  1. ”Sense of urgency” – vi är mitt i en omställning
  2. Industrin och transportsystemet just nu och framåt - del 1 och 2
  3. Akademins del i omställningen - del 1 och 2
  4. ”What’s next?” - Vad behöver vi göra nu?

”Sense of urgency” – vi är mitt i en omställning

Välkommen

Monica Bellgran och Peter Göransson

Fordonsdalen – så här kritiskt är läget

Jan Lindoff, utredare och författare till Rapporten om Fordonsdalen, Doff & Co

RUFS 2050 – Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen 2050

Gustav Hemming, Tillväxt och samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm

Transportsystem i ett hållbart samhälle

Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket

Panelsamtal: ”Sense of urgency” – vi är mitt i en omställning

Jan Lindoff Gustav Hemming • Maria Krafft

Moderatorer: Monica Bellgran och Peter Göransson

Industrin och transportsystemet just nu och framåt

Industrin - del 1

Driveline Transformation

Håkan Johansson, R&D Manager Global Axle Systems, GKN Automotive

SME-perspektivet på transformationen

Andrejs Sokolovs, VD, Marcus Komponenter AB

Driving the shift

Stefan Palskog, Vice President, Scania Way Office

Det uppkopplade transportsystemet

Gunnar Björkman, Innovationsdirektör, Stockholms stad

Panelsamtal 1: Industrin och transportsystemet just nu och framåt

Håkan Johansson • Andrejs Sokolovs • Stefan Palskog • Gunnar Björkman

Moderatorer: Jenny Jerrelind, universitetslektor och vice föreståndare för KTH:s Transportplattform och Magnus Burman, föreståndare och vice föreståndare för KTH:s plattform Industriell Transformation

Industrin - del 2

Utmaningar i det urbana transportsystemet

Mattias Lundberg, Avdelningschef Trafikkontoret Trafikplanering, Stockholms Stad

Omställningen av infrastrukturen

Sayidali Ahmed, Strategisk koordinator av digitalisering, Trafikverket

Niclas Westermark, Digital projekthantering, Trafikverket

The connected transport system

Håkan Olofsson, Head of New Concept Program, Ericsson / Co-Director ITRL

wPCC - Mot fossilfria marina transporter

Carl-Johan Söder, Design Manager, Wallenius Marine AB

Nya innovativa lösningar

Jeppe Larsson, Medgrundare och Stockholmschef, MOVEBYBiKE

Panelsamtal 2: Industrin och transportsystemet just nu och framåt

Mattias Lundberg • Sayidali Ahmed • Niclas Westermark • Håkan Olofsson • Carl-Johan Söder  • Jeppe Larsson

Moderatorer: Jenny Jerrelind och Magnus Burman

Akademins del i omställningen

Två rundabordssamtal om alltifrån teknologi, produkter och produktion till affärsmodeller, digitalisering och hållbarhet – ur ett forskningsperspektiv. 

KTH-forskare - del 1

Martin Törngren, professor i mekatronik, Skolan för Industriell teknik och management (ITM)

Mats Engwall, professor i industriell ekonomi, Skolan för Industriell teknik och management (ITM)

Anna Kramers, forskare i miljöstrategisk analys och programchef för Mistra SAMS, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Magnus Wiktorsson, professor i produktionslogistik, Skolan för Industriell teknik och management (ITM)

Panelsamtal 1: Akademins del i omställningen

Martin Törngren, professor ITM KTH • Mats Engwall, professor ITM KTH • Anna Kramers, forskare ABE KTH • Göran Lindbergh, professor CBH KTH • Magnus Wiktorsson, professor ITM KTH

Moderatorer: Jenny Jerrelind och Magnus Burman

KTH-forskare - del 2

Karl Garme, docent i marina system, Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Mikael Nybacka, universitetslektor i fordonsdynamik, Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Oskar Fröidh, universitetslektor i järnvägssystem, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Kerstin Forsberg universitetslektor i kemiteknik, Skolan för kemi, biologi och hälsa (CBH)

Ulf Ringertz, professor Flygteknik, Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Panelsamtal 2 - Akademins del i omställningen

Karl Garme, universitetslektor SCI KTH • Mikael Nybacka, universitetslektor SCI KTH • Oskar Fröidh, universitetslektor ABE KTH • Kerstin Forsberg, universitetslektor CBH KTH • Ulf Ringertz, professor SCI KTH

Moderatorer: Jenny Jerrelind och Magnus Burman

”What’s next?” - Vad behöver vi göra nu?

Diskussion utifrån dagens tema med sikte framåt och vad vi olika aktörer behöver göra för att vi ska åstadkomma den nödvändiga transformationen – och samtidigt skapa konkurrensfördelar för Sverige.

Panelsamtal: ”What’s next?” - Vad behöver vi göra nu?

Tero Stjernstoft, Programme Manager, VINNOVA • Jan Gulliksen, professor och digitaliseringsansvarig, EECS KTH • Nicole Kringos, professor, ABE KTH • Jonas Åkerman, forskare ABE KTH • Johan Blaus, Näringslivssamordnare CBL KTH

Moderatorer: Monica Bellgran och Peter Göransson

Plattformen för Industriell transformation 

Några av plattformens forskare

Utlysning av resestipendier

För forskning inom Industriell transformation eller Transport

Kontakta plattformarna

  Kontakta plattformen för Industriell transformation

Kontakta Transportplattformen