Till innehåll på sidan

Om seminarierna

Seminarierna för hållbar transformation handlar specifikt om initiativ som fokuserar på industrialisering av nya produkter och tjänster för ett hållbart samhälle, vilket kopplar samman discipliner över hela KTH.