Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation

På denna sida beskrivs KTH:s övergripande organisation och styrning av WISE. För mer utförlig information om uppbyggnaden av WISE, se programmets officiella webbplats.

Styrelse

WISE leds av en styrelse som består av representanter från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), akademin, industrin och programmets föreståndare. KTH representeras i WISE styrelse av Annika Stensson-Trigell.

Universitetsreferensgrupp

Styrelsen stöttas av flera olika rådgivande funktioner, bland annat en universitetsreferensgrupp med representanter från de sju deltagande universiteten. I gruppen ingår Lars Kloo (CBH) samt Annika Borgenstam (ITM) från KTH.

KTH:s referensgrupp för WISE

Som stöd för KTH:s representanter i WISE styrelse och universitetsreferensgrupp finns en intern referensgrupp på KTH för WISE. Den består av Jonas Weissenrieder, föreståndare för KTH:s matieralplattform, Ulrica Edlund, vice föreståndare för KTH:s materialplattform, Gunnar Malm (EECS) och Johan Silfwerbrandt (ABE).

Kommunikation

KTH:s kommunikation kring WISE samordnas av den centrala kommunikationsavdelningen. Kommunikationsarbetet sker i samarbete med WISE:s programkontor och övriga universitet som ingår i programmet.