Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE)

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är Sveriges största forskningssatsning på materialvetenskap för en hållbar framtid. Totalt omfattar forskningsprogrammet 2,7 miljarder kronor under perioden 2022–2033. KTH är ett sju deltagande partneruniversitet.

WISE vision är att utföra materialvetenskap i internationell framkant, att främja hållbara teknologier samt att utbilda framtidens ledare inom samhället, industrin och akademin.

För att uppnå visionen utgår programmet ifrån fyra strategiska instrument, med olika aktiviteter kopplade till sig: Samverkan med industri, strategisk rekrytering, stöd till doktorander och postdoktorer samt att bygga upp och stärka teknikplattformar.

Organisation

WISE drivs gemensamt av KTH, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Linköpings universitet är värdorganisation. I programmet ingår även affilierade partnergrupper vid Karlstads universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

KTH är representerade i WISE:s styrelse och universitetsreferensgrupp. Det finns även en intern referensgrupp för WISE på KTH.

Lista över KTH:s representanter i WISE

Aktuellt

Kvinna i labbmiljö
Foto: Johanna Åkerberg Kassel

Kommande utlysning inom WISE: Projektmedel för industridoktorander och postdoktorer

I april öppnar Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) sin första utlysning för industridoktorander och postdoktorer inom materialvetenskap för en hållbar framtid.

Läs artikeln
Bild: Pexels

260 miljoner kronor till materialforskning i WISE första utlysning

193 forskare sökte om forskningsanslag i den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE). Totalt har 90 projekt bevil...

Läs artikeln