Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Interna webbsidor för KTH:s forskningsplattformar

KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden; Digitalisering, Energi, Industriell transformation, Life Science, Material och Transport.

Forskningsplattformarna upphör

Arbetet med KTH:s forskningsplattformar upphör från och med 1 juli 2024. Det innebär att forskningsplattformarna inte kommer att existera i sin tidigare form. Plattformarnas webbsidor kommer därför inte uppdateras. Webbnärvaron upphör inom kort.

KTH Energy Dialogue 2023

Energisäkerhet och motståndskraft

30 november 2023

Årets tema för KTH Energy Dialogue är Energisäkerhet och motståndskraft. KTH Energy Dialogue är Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare för att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.