Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förhindra "Zoombombing" - Inställningar för ett säkrare möte

Zoom-bombning är terminologin för när oinbjudna gäster kommer in i Zoom-möten. Dessa personer delar sina skärmar för att bombardera de riktiga deltagarna med störande och/eller våldsamt innehåll och bilder.  

De flesta mötena kommer inte att drabbas av Zoom-bombning men om det inträffar finns några säkerhetsåtgärder att vidta när du är värd för ett Zoom-möte.

Inställningar för ett säkrare möte

Endast verifierade användare kan ansluta till möten

Slå på denna inställning så att t.ex. endast personer med KTH-ID kan ansluta till mötet:

  1. Logga in på Zoom's hemsida  med ditt KTH-ID och lösenord.
  2. Klicka på Settings i menyn till vänster på skärmen.
  3. Gå till “Only authenticated users can join meetings" och välj önskad inställning beroende på vilket behov som finns. 

Stänga av "Allow participants to rename themselves"

Förhindra att deltagare ska kunna ändra sitt namn under mötets gång och på så sätt kunna posta olämpligheter "anonymt". Det gör du genom att gå till "Inställningar" och slå av ”Allow participants to rename themselves”.

Tilldela en assisterande värd

För större möten, välj ut en eller två assisterande värdar inför mötet. Deras roll är att vara virtuella rumsövervakare och att bringa ordning under mötet genom att hantera deltagarna. Assisterande värdar tilldelas under ett möte och kan inte själva starta mötet.

  1. Logga in på Zoom's hemsida  med ditt KTH-ID och lösenord.
  2. Klicka på Settings i menyn till vänster på skärmen.
  3. Scrolla ner till Co-host-alternativ i mötesfliken och verifiera att inställningen är påslagen.
  4. Under mötet: gå till deltagarlistan, klicka på namnet på personen du vill göra till assisterande värd och välj "Make Co-Host" i "More"-menyn. Om en verifieringsdialog visas, välj Turn On för att verifiera ändringen.

Tilldela ett tillfälligt mötes-ID, använd inte ditt personliga mötes-ID 

Undvik att använda ditt personliga mötes-ID, PMI (support.zoom.us)  vid offentliga möten. Ditt PMI är ett kontinuerligt möte - din personliga virtuella plats; och när det väl är publicerat kan andra gå med när som helst. Välj istället "Generate Automatically" för mötes-ID när du skapar mötet, det skapar ett nytt och unikt mötes-ID för varje möte.

Förhindra skärmdelning för någon som inte är värd

För att förhindra deltagare att dela skärm (support.zoom.us)  under ett möte, använd värd-kontrollen längst ner i fönstret, klicka på pilen bredvid Share Screen och välj Advanced Sharing Options.

Under “Who can share?” så väljer du “Only Host” och stänger sedan fönstret. Du kan även välja att låsa skärmdelning som förvald inställning (default) för alla dina möten i dina webb-inställningar.

Tillåta väntrum 

Innan du startar ett möte kan du tillåta tillåta väntrum i Zoom (support.zoom.us) . Du och din assisterande värd har sedan en aktiv del i urval av vem som ska släppas in i rummet via deltagarlistan. Du som värd kan även stänga av eller sätta på väntrummet under mötets gång.

Mötesvärdar kan skräddarsy väntrumsinställningar för ökad kontroll, samt namnge meddelandet för väntrummet  (support.zoom.us) , det som deltagarna ser när de kommer in i väntrummet så att de vet att de kommit rätt. Detta är ett bra sätt för att tydliggöra regler och riktlinjer för ditt möte, såsom skärmdelnings,- och tystainställningen. 

Förhindra inträde innan värd 

Innan mötet startar bör du förhindra inträde innan värd  (support.zoom.us)  för att blockera användare att gå in i mötet innan värden är där. Detta är den nuvarande förvalda inställningen, men kontrollera att den är påslagen för det aktuella mötet. När “Join Before Host” är tillåtet kan vem som helst när som helst förstöra för andra deltagare innan mötet officiellt startar.

Slå av filöverföring

Filöverföring under pågående möte tillåter deltagarna att dela filer via möteschatten. Slå av funktionen dela filer (support.zoom.us)  för att förhindra att chatten fylls med opassande bilder, GIFs, memes och annat olämpligt innehåll.

Stäng av kommentarer

Du och deltagarna kan klottra och markera innehåll tillsammans om ni använder kommentarer vid skärmdelning. Stäng av funktionen för kommentarer i dina Zoom-inställningar (support.zoom.us)  för att förhindra att deltagarna klottrar ner skärmen. 

När mötet startar

Hantera störande deltagare

Meeting Participants-fönstret erbjuder kontroll av flera aspekter av mötet och dess deltagare. Zoom har en video om att hantera användare (support.zoom.us)  som rekommenderas för alla värdar och assisterande värdar.

Lås mötet för att förebygga att borttagna deltagare ansluter på nytt

Under mötet kan en värd eller assisterande värd klicka på “More” och “Mute All Controls” längst ner i deltagarlistan. Gå till deltagarlistan, klicka på Lock Meeting (under More) för att förhindra att andra deltagare går med i det pågående mötet.

Tysta alla deltagare

Under mötet kan en värd eller assisterande värd klicka på “More” och “Mute all Controls” längst ner i deltagarlistan. Gå till deltagarlistan, klicka på “Mute All” för att tysta alla mötesdeltagare.