Till innehåll på sidan

Webbinarium i Zoom

KTH IT-Support erbjuder mot en kostnad en webbinariumlicens så att organisatörer kan hålla webbinarie i Zoom. Det är lämpligt i sådana fall där vanliga zoom-möten inte räcker till, t.ex. där deltagarna inte behöver vara delaktiga i diskussion och inte behöver synas och höras.

För disansundervisning använd standard zoom möte.

För disputationer och licentiatseminarier följ guiden För Disputation

Några av skillnaden mellan vanliga möten och webbinariummöten i zoom är att

 • Webbinarium har en funktion där deltagarna kan ställa frågor i Q&A format
 • Endast Host, co-host och Panelist som kan synas med bild och ljud.
 • I webbinarium finns inte möjlighet för ”breakout room”. Den finns bara i vanlig zoom möten.

Om man vill använda Zoom-webbinarium, behöver den som organiserar mötet kontakta it-support@kth.se  via ett mail/ärende. Tänk på att Licenskostnaden är veckovis.

Webinar 1000 bekostas av KTH-IT

Rutin vid beställning av Zoom webbinariumlicens:

 1. Organisatören maila in beställningen till it-support@kth.se
 2. I mailet ska organisatören ange följande uppgifter:
  • Ange i subjektraden: Datum för Zoom Webbinarium samt namn för webbinariumet (t.ex. konferensnamn)
  • Ange i mailet/ärendet
   • Beställare: (namn, e-post adress och telefon)
   • Kostnadsställe:
   • Fakturareferens:
   • Namn, mailadress och telefonnummer till organisatören (eller annan kontaktperson, dvs. personen som ska ha fortsatt kontakt med KTH IT-Support i detta ärende)
 3. KTH IT-Support kommer att registrera en Zoom-webbinarium licens och återkopplar till organisatören
 4. Om några av aktörerna eller publik kommer att delta från en lokal på KTH ska en lämplig lokal med videoutrustning bokas via KTH:s lokalbokning. Lista på lämpliga lokaler hittar du här:
  intra.kth.se/it/kth-videoconferencing/video-conf/rooms-with-videoconf

Informera i så fall KTH IT-Support om detta för att komma överens om supportbehov i den lokalen.

KTH IT-Support hjälper till med instruktioner, tips och råd, med uppstart av själva Zoom-webbinarium mötet, samt med support i den fysiska lokalen om behov uppstår.
Vid behov av support under själva webbinariumet, kontakta genast KTH IT-Support på telefon 08 - 790 6600. KTH IT-Support hanterar denna typ av ärenden med högsta prioritet.

För att skapa ett webinarium

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-30