Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ändra inställning för vidarebefordran av e-post

Om vidarebefordran av e-post

Vidarebefordran av e-post är inte tillåten för dig som anställd på KTH eller annan statlig myndighet. Om du har av någon anledning satt vidarebefordran av din KTH e-post kan du avaktivera den genom att följa guiden på den här sidan.

Regler för vidarebefordran av e-post för anställd

Läs mer om regler för vidarebefordran av e-post på KTH eller annan statlig myndighet

När e-post vidarebefordras

All ny e-post som skickas till din KTH-adress kommer att direkt skickas vidare. Inga kopior av e-posten kommer att sparas i din mailbox eller andra system på KTH. Ingen e-post som redan tagits emot innan vidarebefordran aktiverats, och redan ligger i din KTH mailbox, kommer att påverkas.

Man får under inga omständigheter vidarebefordra sin e-post via inställningar/filter/regler i Outlook, webmail och/eller andra e-postklienter eller e-posthanterare.

Avaktivera vidarebefordran av KTH e-post

  1. Logga in på www.kth.se och gå till fliken med ditt egna namn i Personliga menyn.
  2. Fyll i Kditt KTH användarnamn och klicka på Next.
  3. Fyll i ditt KTH konto lösenord och klicka på Sign in.
  4. Kryssa i att "Jag är medveten om att vidarebefordran endast gäller e-post till min e-postadress på KTH och har tagit del av informationen i steg 1 och 2 ovan" och klicka på Vidarebefordra KTH e-post.
  5. Klicka på Ta bort vidarebefordran.