Ändra inställning för vidarebefordran av e-post

Regler för vidarebefordran av e-post för anställd

Läs mer om regler för vidarebefordran av e-post på KTH eller annan statlig myndighet

När e-post skickas vidarebefordras

All ny e-post som skickas till din KTH-adress kommer att direkt skickas vidare. Inga kopior av e-posten kommer att sparas i din mailbox eller andra system på KTH. Ingen e-post som redan tagits emot innan vidarebefordran aktiverats, och redan ligger i din KTH mailbox, kommer att påverkas.

Man får under inga omständigheter vidarebefordra sin e-post via inställningar/filter/regler i Outlook, webmail och/eller andra e-postklienter eller e-posthanterare.

(Av-)aktivera vidarebefordran av KTH e-post

För alla som inte är anställda av KTH.

1. Logga in på www.kth.se och gå till fliken med ditt egna namn i Personliga menyn.

2. Fyll i en korrekt e-postadress i rutan och spara genom att klicka på rutan "Sätt extern vidarebefordran".

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-18