Till innehåll på sidan

Ubuntu: Funktionsbrevlåda i Mozilla Thunderbird

Lathund för att lägga till funktionsbrevlåda i Mozilla Thunderbird på datorer med Ubuntu OS.

 1. Öppna Mozilla Thunderbird i din Ubuntu
 2. Klicka på "Local Folders"
 3. Välj "Account Settings" till höger
  "Account Settings" markerad under "Local folders"
 4. I "Account Settings" klicka på "Account Actions" och välj "Add Mail Account"
  "Account Actions" markerad under "Account Settings"
 5. Under "Set up Your Existing Email Address" fyller du i ditt namn och funktionsbrevlådans namn. Lösenordet lämnas tomt. Klicka sedan på "Configure manually"
  Namn, e-postadress är ifyllda. "Configure manually" knappen är markerad.
 6. Fyll i inställningarna enligt nedan och klicka sedan på "Done" utan att fylla i lösenord.
  Inkommande serverinställningar:
  Protocol: IMAP
  Hostname: webmail.kth.se
  Port: 993
  Connection security: SSL/TLS
  Authentication method: Normal password
  Under "Username" skriver du: ug.kth.se/följt av ditt användarnamn/funktionsbrevlådans namn.

  Funktionsbrevlådenamnet är annat än funktionsbrevlåda@kth.se. Kontakta KTH IT-Support för att få det rätta namnet, telefonnummer 08-790 6600 alternativ it-support@kth.se .

  Utgående serverinställningar:
  Hostname: smtp.kth.se
  Port: 587
  Connection security: STARTTLS
  Authentication method: Normal password
  Username: Your KTH Account username

  Serverinställningar
 7. Nu ska du fylla i lösenordet till ditt KTH konto. Klicka på "OK"

  Lösenordet är ifylld.
 8. Klicka på "Finish".

  "Finish" knappen är markerad.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-20