Till innehåll på sidan

Regler för vidarebefordran av e-post

Vidarebefordran av e-post är inte tillåten för dig som anställd på KTH eller annan statlig myndighet.

Vidarebefordran av e-post är inte tillåten för dig som anställd på KTH eller annan statlig myndighet. Allmänt räknas e-post som allmänna handlingar och att vidaresända dessa utanför myndigheten är inte tillåtet.

Lag (1994:1383) (riksdagen.se)

Lag (2015:602) (riksdagen.se)

Rektorsbeslut UF-2010/0299

Utdrag från KTH:s föreskrifter för e-post

Vidarebefordran

För att kunna garantera efterlevnad av KTH:s myndighetskrav så är automatisk vidarebefordran till externt e-postsystem (ex. Google, Hotmail osv.) inte tillåten. Anledningen till detta är att kunna säkerställa att den kommunikations som är av offentlig karaktär inte förloras. Den skall kunna spåras, följas upp och i ett ev. senare skede omprövas. Ett exempel är kommunikation mellan lärare och student.

Dock kan det finnas särskilda skäl att vidarebefordra sin e-post till annat system, även externt. Det medges genom att man skickar in en formell beställning till IT-Support Center (alternativt sin lokala IT-support), denna skall vara undertecknad av närmaste chef. Blanketten hittas hos IT-Support Center. Denna formalia syftar främst till att belysa ansvarsdelen och tydliggöra vikten av spårbarhet, osv.

Intern vidarebefordran som görs till ex. csc, nordita osv. får naturligtvis göras, under förutsättning att e-post systemet hos den mottagande skolan/enheten har rutiner som följer och lever upp till de krav som krävs enligt denna föreskrift.

Hur du går tillväga för att ändra vidarebefordran av din e-post på KTH

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-13