Till innehåll på sidan

Kerberosbiljetter och AFS-tokens på macOS

Många användare har tillgång till filer och kataloger i AFS. För att kunna utnyttja detta måste autentisera sig i Kerberos och AFS. Detta dokument beskriver hur man manuellt skaffar sig kerberosbiljetter och AFS-tokens för att kunna läsa och skriva i AFS.

För att ansluta till din AFS-hemkatalog hemifrån behöver du kunna autenticera dig med Kerberosbiljetter, ha en AFS-klient installerad och dessutom giltiga AFS-tokens. Hur man installerar och ställer in finns beskrivet på annan plats på denna webbplats.

Att skaffa sig Kerberosbiljetter

Första steget är att skaffa sig kerberosbiljetter. Enklaste sättet är via Terminal.app.

Den finns i /Applikationer/Verktyg/Terminal.app.

Skriv sedan

  kinit dittanvändarnamn@KTH.SE 

Du kan sedan se dina kerberosbiljetter och deras livslängd med att skriva

 klist

För att avsluta biljetternas giltighet skriver du

 kdestroy

Att skaffa sig AFS biljetter

När du har kerberosbiljetter behöver du slutligen också kunna skaffa dig giltiga AFS-biljetter s k "tokens", för att du skall kunna läsa och skriva dina filer som ligger i AFS. Öppna Terminal-programmet igen och skriv

    aklog

för att skaffa dig giltiga tokens.

Eventuellt får du ange hela sökvägen - /usr/bin/aklog

För att ta död på tokens kan du i ett Terminalfönster göra "unlog".

Kontrollera att du har giltiga biljetter

För att kontrollera att du har giltiga kerberosbiljetter och tokens gör du följande kommandon i Terminal:

"klist" för att se livslängd på dina kerberosbiljetter.

"tokens" för att se motsvarande för AFS tokens.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-25