Till innehåll på sidan

Säkerhet IT KTH

I en IT-miljö med många system så verkar KTH för säkerheten för användare och utrustning.

Säkerhet är en av grundförutsättningarna för att användningen av IT ska fungera väl. KTH utför ett aktivt preventivt och uppföljande arbete, med att utbilda användare i säkerhetsmedvetenhet och att följa upp incidenter.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-12-13