Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Återställ ett förlorat, osparat eller skadat Word-dokument

På den här sidan hittar du en beskrivning på hur du kan återställa ett förlorat, osparat eller skadat Microsoft Word-dokument på datorer med Windows operativsystem.

Man kan på olika sätt få tillbaka en fil som har blivit antingen skadat eller förlorat, eller som du inte sparat för att datorn har exempelvis kraschat.

Nedan presenteras några lösningar.

Alternativ 1: Sök efter originaldokumentet

 1. Välj Start, ange dokumentnamnet och tryck sedan på Enter.
 2. Om fillistan innehåller dokumentet, dubbelklickar du på dokumentet för att öppna det i Word. Om fillistan inte innehåller filen, gå till alternativ 2-4.

Alternativ 2: Sök efter Word-säkerhetskopieringsfiler

Word-säkerhetskopieringsfilnamn har ett ".wbk" -tillägg. Om du har valt alternativet "säkerhetskopia" i Word kan det finnas en säkerhetskopia av filen. Följ dessa steg för att hitta säkerhetskopian av filen:

 1. Leta reda på mappen där du senast sparade den saknade filen.
 2. Sök efter filer som har filnamnstillägget .wbk.
 3. Om du hittar säkerhetskopian högerklickar du på filnamnet och väljer sedan Öppna.

Alternativ 3: Kontrollera papperskorgen

Kontrollera Windows papperskorg på skrivbordet för att se om den innehåller ditt dokument.

Alternativ 4: Sök efter "AutoRecover"-filer

AutoRecover-filnamn har filtillägget .asd. Som standard söker Word efter AutoRecover-filer varje gång det startar, och sedan visas alla filer som finns i dokumentåterställningsrutan, men det kan hända att du behöver söka manuellt efter de filerna.

Använd Word för att automatiskt hitta AutoRecover-filerna

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.
 2. Välj en instans av Winword.exe eller Microsoft Word på fliken Processer och välj sedan Avsluta process. Upprepa detta steg tills du avslutar alla instanser av Winword.exe och Microsoft Word.
 3. Stäng Aktivitetshanteraren och starta Word. Om Word hittar någon automatiskt återställd fil, öppnas Dokumentåterställningsruta på vänster sida av skärmen och det saknade dokumentet listas som "Dokumentnamn (Original)" eller som "Dokumentnamn (Återställd)". Om det blir så, dubbelklicka på filen i dokumentåterställningsrutan, välj Spara som på Arkiv-menyn och spara sedan dokumentet som en .docx-fil. För att manuellt ändra tillägget till .docx, högerklicka på filen och välj Byt namn.

Sök manuellt efter AutoRecover-filer

Om dokumentåterställningsrutan inte öppnas upp, sök manuellt efter automatiskt återställda filer. För att göra detta, använd följande förfarande:

 1. Välj Öppna och sedan välj Bläddra på Arkiv-menyn. Bläddra till mappen där du senast sparade dokumentet och leta efter filer som slutar på .asd.
 2. Om du inte hittar en AutoRecover-fil på den plats som identifieras i listan med mappnamn, sök i din datorprofil efter .asd-filer. Gå till C:\Users\ditt användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Word och kolla om din fil finns bland de .asd filerna som du kan se i mappen.
 3. När du hittat automatiskt återställda Word fil (.asd), kan du öppna upp den genom att höger klicka på filen, välj Öppna med, välj Word som app som du ska öppna filen med. Spara filen på önskad plats med "Spara som..." funktionen. Döp om filen.