Till innehåll på sidan

Hänvisningsapp

Hänvisa din anknytning via en app

  1. Öppna websida www.lan.kth.se/mobile/  från din mobiltelefon. 
  2. Du loggar in med ditt kth.se konto. Du behöver bara logga in första gången. 
  3. Lägg websidan på din mobiltelefon, den kommer då bete sig som en app.

Numret som du loggar in med på appen är det som vi ha registrerat i vårt hänvisningsprogram som våra telefonister använder.
Om detta nummer inte stämmer så maila till oss
för åtgärd teleservice@kth.se

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-01-19