Till innehåll på sidan

Kalenderkoppling

Kalenderkoppling innebär att när du gör en bokning i Outlook stängs din anknytning under angiven tid.

Vill du inte stänga din telefon kan du ange detta i samband med bokningen. Tar du bort en bokning från Outlook försvinner den också från telefonen.

Bokning i Outlook

När du bokar ett möte eller en aktivitet i Outlook kommer din telefon att hänvisas. Din status i CMG kommer att anges som ”upptagen”.

Alla aktiviteter i Outlook markerade ”Upptagen” under ”Visa tid som” överförs automatisk till CMG och visas för telefonist och i CMG Web som ”Möte” om du inte valt annat som standardkod.

Aktiviteter som är markerade som Ledig eller Preliminärt kan också visas men då måste inställningarna ändras i CMG Web.

Aktiviteter som är markerade som Frånvarande stänger telefonen på samma sätt som Upptagen. Inställningarna för frånvarande kan inte ändras i CMG Web.

OBS! Kalenderkopplingen fungerar inte omvänt, dvs hänvisningar som är registrerade direkt från telefonen eller i office webben syns inte i Outlook.

Man kan även skriva en hänvisning direkt i ämnes-raden, då kommer rätt hänvisning att över till telefonist, Office Web. Om man tex åker hem, kan man i Outlooks ämne skriva ”Gått för dagen”. Notera att systemet är känslig för felstavningar och små/stora bokstäver.

Dessa kan användas som nyckelord som hänvisningsorsak man för ett inlägg i Outlook:

Lunch, Gått för dagen, tjänsteärende, Sammanträde, Tjänsteresa, Föreläsning, Semester, Tjänstledig, Tillfälligt ute, Sjuk, InConference.

Man kan använda sig av rutan ”Privat” när man bokar personliga möten i Outlook. Texten på Ämnesraden syns då inte hos telefonist eller i CMG web. Observera att dessa syns om du valt detta i inställningarna du själv kan ange i CMG web.

I CMG web under mina inställningar/Ändra kalenderinställningar anger du vad som ska synas för telefonist samt sökningar i Office webben.

Följ länken för mer information: CMG Web

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-16