Till innehåll på sidan

Hänvisningskoder

För att hänvisa din anknytning kan du slå hänvisningskod direkt från din fasta anknytning och från din mobile extension (efter att du ringt upp 360 och fått kopplingston). Vänta tills du får en bekräftelseton innan du avslutar samtalet för att hänvisningen ska gå igenom.

Frånvaro orsak Kod Beställning Upphör
Lunch 0 *23*0# efter 1 timme
Lunch 0 *23*0*1330# återkommer kl 13.30
Gått för dagen 1 *23*1# återkommer nästa dag
Tjänsteärende 2 *23*2# resten av dagen
Tjänsteärende 2 *23*2*1430# återkommer kl 14.30
Sammanträde 3 *23*3# resten av dagen
Sammanträde 3 *23*3*1500# återkommer kl 15.00
Tjänsteresa 4 *23*4# resten av dagen
Tjänsteresa 4 *23*4*0912# återkommer den 12/09
Föreläsning 5 *23*5# resten av dagen
Föreläsning 5 *23*5*1245# återkommer kl 12.45
Semester 6 *23*6# resten av dagen
Semester 6 *23*6*1217# återkommer den 17/12
Tjänstledig 7 *23*7# tills vidare
Tjänstledig 7 *23*7*1213# återkommer den 13/12
Tillfälligt ute 8 *23*8# efter 15 min
Tillfälligt ute 8 *23*8*1400# återkommer kl 14.00
Sjuk 9 *23*9# tills vidare

Samtliga hävisningskoder avbeställs med #23#

Medflyttning internt: *21*ankn#

Avbeställning av medflyttning internet: #21#

Medflyttning externt: *22#25externt nummer# är en extratjänst som beställs från teleservice

Avbeställning av medflyttning externt: #22#

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-21