Till innehåll på sidan

CMG web

CMG web är ett program som använder samma databas som organisationens telefonister. Det finns två huvuddelar i programmet, en publik del för att söka efter medarbetare och en privat del för hantering av personliga aktiviteter, röstmeddelanden och inställningar.

I KTH:s hänvisningssystem kan du göra följande:

  • Du kan nu se dina användaruppgifter samt begära ändringar av dessa
  • Öppna och stäng din anknytning via datorn
  • Hänvisa telefonen i nutid och framtid
  • Administrera röstbrevlådan
  • Konferenssamtal
  • Sök i internkatalogen på dina kollegor och se deras hänvisningar
  • Tjänsten ingår i abonnemanget
  • För att kunna logga in på denna sida måste du finnas registrerad i KTH:s hänvisningssystem med ett kth id
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-28