Till innehåll på sidan

Skanna till E-post

  1. Logga in på KTH-Print.
  2. Placera originalet.

  3. Tryck på [Skan/Fax]  

  eller gå till huvud menyn och peka på [Skan/Fax]

  4.Välj [Me.] om du vill skicka e-post till dig själv

  5. Välj [Direktinmatn.]

  6. Välj [E-post]

  7. Ange e-postadressen du vill skicka till.

  8. Välj önskade inställningar för skanningen (längst ner på displayen).
 

I tabellen nedan visas förklaringar för de olika inställningarna.

Skannings-inställning Beskrivning
Färg Ställ in vilken färg du vill skanna in dokumentet i.
Simplex/Duplex Välj [2-sided] när du skannar dubbelsidiga dokument.
Upplösning Ställ in upplösningen/kvaliteten på skanningen. Ju högre nummer desto tydligare bild.
Filtyp Välj vilken typ av fil som ska skapas när du har skannat. Följande filer stöds: PDF, sPDF, PDF/a, Word, Excel, Tiff, RTF, XPS.
Skanningsformat Ställ in storleken på dokumentet du skannar. Användbart om du bara vill skanna en del av ett document.
E-postinställningar Ändra filnamnet eller e-postärendet för e-post som skickas.

  9. Tryck på knappen Start.


 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-13