Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Regler för publicering

Publicering på KTH Play omfattas av samma policyer, regler och skyldigheter som övriga IT-resurser på KTH.

Samma regler för KTH Play

Publicering på KTH Play omfattas av samma policyer, regler och skyldigheter som övriga IT-resurser på KTH. Därför vill vi framhäva följande i den ansvarsförbindelse som du har undertecknat i samband med ditt KTH-konto: 

"Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren."

Läs hela Ansvarsförbindelse för användning av KTHs dator-, nät- och systemresurser (PDF) .

Genom att publicera innehåll på KTH Play kan du göra materialet tillgängligt för andra. Du ansvarar för allt material som du lägger upp på tjänsten.  

Kontakt och stöd

Kontakta it-support@kth.se  (tel: 08-790 66 00) om du har frågor om sidan eller behöver teknisk hjälp.

Kontakta e-learning@kth.se  om du behöver pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser.