Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ridkonst, konsultmannaskap och kunnig vägledning

Tid: Fr 2020-01-31 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (Swedish)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Helena Innergård , Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Opponent: Professor Bengt Kristensson Uggla,

Handledare: Docent Maria Hammarén, Industriell ekonomi och organisation (Inst.); Professor Johann Packendorff, Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Exportera till kalender

Abstract

I denna avhandling fördjupas utifrån ett praxisperspektiv på yrkeskunnande begreppet kunnig vägledning genom att undersöka vad analogier från ridkonsten kan säga oss om kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket. Som teknikkonsult förväntas du i många fall utöva någon form av ledarskap, eller det jag här kallar kunnig vägledning. Användningen av exempel från ridkonsten är ett sätt att ringa in och isolera aspekter av kunnig vägledning som i ridkonsten framträder mer explicit än inom teknikkonsultyrket och som annars varit svåråtkomliga.

Ett kvalificerat kunnande utvecklas genom att vi växer in i en erfarenhetsvärld − och vi gör det med hjälp av andra. Den norske filosofen Kjell S. Johannessen har utifrån Ludwig Wittgensteins senfilosofi utvecklat en kunskapsteori för yrkeskunnande. Praxis spelar här en central roll. Johannessen pekar även på att kunnig vägledning är avgörande vid utveckling av (yrkes)kunnande. Både visning och verbal handledning av seendet är nödvändigt.

I centrum för avhandlingen står en empirisk studie där exempel på kunnig vägledning från konsultbranschen och ridkonsten ställs sida vid sida. Exemplen har valts ut dels från texter skrivna under dryga tjugo års tid på teknikkonsultföretaget Combitech (en av de större aktörerna i Norden), dels från intervjuer med representanter från ridkonsten och texter skrivna av mästare inom ridningens område. Kunnig vägledning framträder som en komplex väv av språkinvolverande handlingar. Det handlar bland annat om att på olika sätt följa regler, om ansvarig handling i svåra situationer samt om teknisk/teoretisk skicklighet i förhållande till kreativitet och intuition. Även insikten om betydelsen av förbiväxande bör betonas. Kunnig vägledning tycks spela en avgörande roll vid utveckling av yrkeskunnande samtidigt som den konkreta personliga vägledningen är ett ofta förbisett inslag i utbildningssammanhang. I en bransch – teknikkonsult­branschen – där kompetens allmänt räknas som den viktigaste resursen, ger denna avhandling fördjupande insikter om hur lärande och kunskapsbildning sker.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-264987