Till innehåll på sidan

Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-Leadership in Context

Tid: Fr 2019-10-04 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Gisela Bäcklander , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Doc. Petra Bosch, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Handledare: Prof. Matti Kaulio

Exportera till kalender