Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avslutningskonferens för projektet MERUT (Metoder för relevansbedömning av utbildningar)

Välkommen till avslutningskonferens för projektet MERUT (Metoder för relevansbedömning av utbildningar). Relevansbedömning i samverkan med intressenter som utgångspunkt för kvalitetsutveckling och dimensionering av högskoleutbildningar - strukturer, processer och metoder.

Tid: Fr 2020-12-04 kl 10.00 - 14.00

Plats: Online via Zoom

Kontakt:

Johan Blaus johbla@kth.se

Exportera till kalender

MERUT är ett av 17 lärosätesgemensamma utvecklingsprojekt i programmet ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet” med stöd från Vinnova. Vid denna avslutande konferens kommer du få möjlighet att ta del och diskutera MERUT:s resultat och rekommendationer samt hur dessa kan komma till användning i verksamheten.

Sista dag för anmälan: 1 december

Program
10.00-10.40 - Hur kan relevans kan ingå som kvalitetsaspekt i högskolornas kvalitetssystem?
Vilka begrepp bör användas i samband med relevansbedömningar?

10.50-11.30 - Hur kan samverkansinslag utvecklas i samband med relevansbedömning i samband med planering och utveckling av utbildningar? Hur kan en intressentmodell i kvalitetssystemet bidra i utbildningsutveckling?

12.30-13.10 - Metoder för relevansbedömningar i värderingen av relevans i samband med utveckling och drift av utbildningar. Var och när kan dessa metoder användas? Användning av en checklista för externa intressenter för att öka utbyte mellan program och externa intressenter? En verktygslåda för att systematisera metoder för att inkludera externa intressenter vid olika nivåer inom utbildningsutveckling.

13.20-14.00 – Panel med inbjudna aktörer kring vilka delar och på vilken nivå av relevansbedömning som är viktigast att arbeta vidare med?

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-11