Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Building heating solutions in China

A spatial system analysis

Tid: Ti 2019-12-17 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm (English)

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Chang Su , Tillämpad termodynamik och kylteknik

Opponent: Professor Brian Elmgaard, DTU MECHANICAL ENGINEERING

Handledare: Associate Professor Hatef Madani Larijani, Tillämpad termodynamik och kylteknik; Professor Björn Palm, Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik

Exportera till kalender