Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum 2020-12-01

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Ti 2020-12-01 kl 11.00 - 12.30

Plats: via zoom

Exportera till kalender

Akademiska medborgare eller gäster på forskarhotellet? Om organisationskultur på KTH.


KTH:s kollegiala forum har tidigare lyft fram styrning av universitet som en viktig kollegial fråga och också belyst principen Akademisk frihet. Nu vill vi föra en dialog om Akademiskt medborgarskap och särskilt om hur det kan ha bäring för vår egen utveckling som universitet. Med ett inspirationsföredrag och samtal mellan kollegor syftar vi till att diskutera större och mindre behov av förändringar i vår egen organisation.


Universitetet KTH är något vi äger och skapar tillsammans. Vi gör det genom akademisk frihet, genom tillit till professionen och individen. Men vi gör det också genom gemensamt ansvarstagande, genom att bidra till en organisationskultur där kvalitet och kollegiala värderingar står i fokus. Internationellt diskuteras detta ofta i termer av ”akademiskt medborgarskap”, som innebär ett förhållningssätt till akademiskt arbete där man självklart ser sig som en del av universitetet och bidrar till universitetets utveckling och fortlevnad. Mötet inleds av professor Johann Packendorff*, som går igenom aktuell forskning om organisationsutveckling och ledarskap i akademiska organisationer. Detta följs av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

Varmt välkommen!


*Johann Packendorff är professor i industriell ekonomi och organisation, särskilt industriell projektledning, på KTH. Dessutom är han programledare på equality office

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på Social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-11-06