Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum 2020-10-12

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Tid: Må 2020-10-12 kl 11.00 - 12.30

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Där ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Vad är akademisk frihet och vad borde det vara?

Höstens första mötet ägnas åt begreppet akademisk frihet – ett begrepp som har olika innebörd för olika forskare, många gånger är värdeladdat och som nu också kan komma att påverka den svenska Högskolelagen. Mötet inleds av professor Pam Fredman, som ger sin syn på innebörden och utvecklingen av akademisk frihet. Detta följs av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

Zoomlänk till mötet hittar ni under ITM's skolkollegiums sidor (på Social):

Varmt välkomna!