Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Jag gillar att testa olika pedagogiska metoder”

Att få möjlighet att designa en kurs från grunden och testa nya pedagogiska metoder – det lockade Marcus Lithander från Institutionen för lärande. Han skapade kursen ”Lär dig lära online” som gavs för första gången i våras.

Marcus Lithander
Marcus Lithander.

Varför initierade du ”Lära dig lära online”?

– Det finns ett stort gap mellan vad forskning visar är effektiva och bra studiestrategier och de strategier som studenter faktiskt använder när de studerar. Samtidigt vet vi att förmågan att lära sig på̊ ett effektivt sätt är avgörande för att lyckas med universitetsstudier och vidareutbildning.

– Min kollega och handledare – Johan Thorbiörnson – har länge drivit frågan om vikten av att ta fram en kurs som fokuserar på hur vi lär oss, så när möjligheten att ta fram en kurs inom livslångt lärande så kändes denna kurs som ett självklart val.

– Koppling mellan mänskligt lärande och digitala verktyg är viktigt steg för att bli bättre på att lära sig. Däremot kanske den mänskliga delen har hamnat något i bakgrunden när vi pratar om lärande och teknologi. Jag sa till en kollega på en lunchrast här om dagen att: ”Det pratas mycket om forskning inom maskininlärning, men jag tycker att vi borde prata minst lika mycket om mänsklig inlärning!”

Varför väljer du att skapa fristående kurser?

– Jag gillar att få möjligheten att designa en kurs från grunden och få pröva nya pedagogiska metoder. Kursen jag ger behöver inte anpassas till andra kurser som studenter läst, eller andra kurser i ett program. En frihet som såklart också är en utmaning.

Vilka har det varit som anmält sig?

– En tydlig grupp som sökt sig till kursen är yrkesverksamma lärare, vilket känns naturligt. Jämför jag sedan deltagarna i vår kurs mot de på ”vanliga” campuskurser så skulle jag säga att vi haft fler personer som är yrkesverksamma samt att vi haft en större spridning på åldersspannet. Men vi har också haft flera som antingen ska börja studera eller studerar idag och som vill veta mer om hur de ska bli bättre på inlärning.

Vilket tips skulle du ge den som aldrig har satt ihop en fristående kurs?

– Att använda en tydlig kursstruktur och att börja med att designa uppgifter och frågor innan du skapar föreläsningar. Yrkesverksamma jobbar på dagarna. Vi ändrade om och lade föreläsningarna kl 17-18.

Vilken är den största utmaningen i att sätta ihop och driva en kurs?

– När det gäller kurser inom livslångt lärande brukar vårt team prata om att försöka skapa uppgifter och material som knyter an till verkliga behov. Det räcker inte alltid med att bara förmedla kunskaper, studenter behöver också få en chans att använda och testa sina kunskaper. Rent praktiskt försöker vi integrera caseuppgifter, diskussionsforum och quiz där studenterna får en chans att pröva sina kunskaper – vilket känns helt i linje med livslångt lärande.

Text: Anna Gullers

Marcus Lithanders kurser

Lär dig lära online – sökbar kurs sedan vårterminen 2022.
Om hur vi lär oss och bli medvetna om den egna inlärningsprocessen. ”En del av vår vision att skapa nytta genom att ge studenterna bestående och användbar kunskap om hur vi fungerar och hur vi kan påverka våra mönster, något som de kan ha med sig i livet, i arbetet och i fortsatta studier.”

Under utveckling (ges VT23): Miljöpsykologi och Beteendedesign och Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi för lärare (en kurs som kommer att rikta sig specifikt mot lärare)