Till innehåll på sidan

Krisplan KTH Södertälje

Detta är KTH Södertäljes beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas när en svår olycka eller en katastrof inträffar och arbetsplatsen, eller delar av den, hamnar i akut krissituation. Det kan t ex vara en brand på arbetsplatsen, en bussolycka med personal eller studenter inblandade eller enskilda dödsfall.

Upprättad av Magnus Wiktorsson 2014-03-07, reviderad av Jessica Matz 2023-01-27.

Varje olycka eller katastrof består av en mängd individuella katastrofer för de enskilda drabbade personerna och deras anhöriga. Ett enskilt dödsfall genom olycka, hastigt insjuknande eller självmord är, för den närmaste omgivningen, en katastrofsituation.

KTH Södertäljes ledningsgrupps uppgift vid akut kris är:

 • att organisera åtgärder som den uppkomna situationen kräver på plats
 • att möta och besvara medias frågor, alternativt hänvisa till pressansvarige eller rektor vid KTH
 • att informera dem som arbetar i receptionen om vad som hänt så att de alltid hänvisar till Magnus Wiktorsson, KTH:s pressansvarige alternativt rektor för information.
 • att informera personalen och studenterna om det faktiska läget.

Krisansvarig vid KTH Södertälje

Viktiga larmnummer

KTH:s larmnummer:
08 – 790 7700

Nummer till KTH Södertäljes väktare, jourhavande gruppledare:
074-633 77 72

Andra viktiga nummer

Giftinformationscentralen:
112 eller 08-33 12 31

Polisen:
112 eller 114 14 för ej akuta ärenden

Södertälje sjukhus växeln:
08-550 240 00

KTHs kommunikationsstrateg:
08 - 790 82 13

Råd vid kris

Den här informationen gäller samtliga anställda på KTH Södertälje.

Kontaktuppgifter för informationsspridning

 • Prefekt, Magnus Wiktorsson: 08-790 94 28
 • Administrativ platschef, Jessica Matz: 08-790 9495, 073-461 81 95, 076-162 4405
 • Skyddsombud , Vakant

Kontaktuppgifter ITM:s ledning

 • Skolchef, Pär Jönsson: 08-790 83 75
 • Vice skolchef, Anna Jerbrant: 08-790 67 85
 • HR-ansvarig ITM, Sofia Lindbom 08-790 7098
 • KTH Södertäljes reception: 08-790 95 10
 • KTHs växel: 08-790 60 00

Samtlig personal vid IPU Södertälje nås på mailadressen: ipu-personal-stlje@kth.se

Studenterna nås via: Programwebben (kontakta administrationen service-stlje@kth.se )

1. Rädda liv.

2. Larma.

 1. Ring 112 vid händelse där extern hjälp behövs i form av ambulans, brandkår eller polis - uppge att Du ringer från KTH, uppge adress (Kvarnbergatan 12, Södertälje) och larmorsak.
 2. Därefter ringer Du alltid KTH:s larmnummer 08 – 790 7700. Uppge larmorsak, adress samt telefonnummer som Du kan nås på så att KTH:s säkerhetsberedskap kan ringa tillbaka. Man behöver inte slå 00 för att komma ut på linjen när man ringer 112.
 3. För händelse som ej kräver insats från ambulans, brandkår eller polis larma endast KTH:s larmnummer 08 – 790 7700, dygnet runt. Uppge larmorsak, adress och telefonnummer som Du kan nås på så att KTH:s säkerhetsberedskap kan ringa tillbaka.
  Via KTH:s larmnummer 08 – 790 7700 kan Du få råd om vad Du ska göra härnäst. Kontakt förmedlas också dygnet runt till:
  KTH:s ledningsgrupp för krishantering
  KTH:s säkerhetschef
  KTH:s IT-säkerhetschef
  KTH:s säkerhetsberedskap på KTH Campus
  KTH:s väktare på KTH Campus, Campus Kista och KTH Södertälje endast bevakningstid.

3. Anteckna vad som sker i loggbok

Skriv ut loggbok här (pdf 45 kB)

 • tidpunkt för samtal/meddelande som kommer till dig
 • vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer
 • vad som har skett
 • vem har skadats eller förolyckats
 • hur och av vem det inträffade kan bekräftas
 • vad du gör/gjort

4. Informera.

 1. Kontakta Prefekt i första hand.
 2. Om inte Prefekt svarar, kontakta Verksamhetscontroller och enhetschefer för att informera om vad som skett.
 3. Om Du inte får tag på någon av dessa kontakta skolchef, vice skolchef eller personalchef.
 4. Informera personal och / eller studenter.

Den av enhetschefer eller prefekt som får informationen kontaktar i sin tur skolchef eller vice skolchef och personalchef samt informerar övrig personal och/eller studenter.

Råd vid akut kris – chockfas

 • Ge mycket enkel, konkret och tydlig information
 • Upprepa gärna det som sägs
 • Var aktiv i att ge hjälp: följ med, slå telefonnummer, visa vägen, stanna kvar hos den drabbade
 • Uppmana den drabbade att inte åka hem själv, köra bil eller utföra något ansvarsfullt
 • Hjälp till med att uppsöka lugn plats. Se till att den drabbade inte fryser (filtar finns i personalrummet samt i vilrummen). Ge varm dryck
 • Samla gruppen på en avskild plats. Låt ingen gå hem direkt
 • Visa omsorg = vila, värme, vänlighet, varsamhet, vätska
 • Låt alla få tala om det som hänt – om man vill. Lyssna utan att värdera eller styra
 • Var ärlig mot de drabbade och ge den information du har. Undvik att leta efter syndabockar
 • Skydda mot ytterligare stress, starka intryck, media och publik
 • Informera om psykiska och fysiska stressreaktioner
 • Ge möjlighet att ta kontakt med närstående/familj (pärm med kontaktuppgifter till anställda finns hos Jessica (på hylla, pärmen närmast dörren) och hos Magnus.
 • Försäkra dig om att alla har en vuxenkontakt vid hemkomsten under kvällen och natten. Ordna annars med kontaktnät.
 • Bestäm tid och plats för uppföljning nästa dag

Råd vid reaktionsfasen – när första chocken lagt sig

 • Var där
 • Håll om
 • Härbärgera sorg, rädsla etcetera
 • Ge upplysningar (även om det inte finns nyheter, berätta det)
 • Respektera
 • Låt bli att värdera
 • Bry dig om och lyssna
 • Ge hopp
 • För ansvarig chef (prefekt eller enhetschefer) att fatta beslut om: bjud in Avonova för expertstöd någon dag efter krisen. Det kan vara svårt att avgöra vem som vill ha sådan hjälp

Råd för när krisen är hanterad

 • Prefekt ansvarar för att rutiner utvärderas och förbättras
 • Ansvarig chef (prefekt eller enhetschefer) ansvarar för att fånga upp de som behöver extra stöd (ca 1-3 månader efter)

Praktiska rutiner vid dödsfall

Studerandes död

När en student avlider ansvarar prefekten för att studentkårens ordförande informeras. Om prefekten inte är nåbar så görs detta av enhetschefer eller studierektor. Studentkåren ansvarar för att blommor sänds till studentens anhöriga och/eller till den avlidnes begravning. Kondoleansbrev skickas från KTH via prefekten. Prefekt tillsammans med studentkår ansvarar för att skicka information till lärare och studenter.

Minnesstund arrangeras av prefekten i samråd och studentkåren möjliggörs deltagande.

Anställds död

När en anställd vid KTH Södertälje avlider ansvarar närmaste chef (prefekt eller enhetschefer) i samråd med ITMs personalchef för kontakt med anhöriga, annonsering (kollegor, studenter) och hantering av KTHs hemsida (personlig websida, telefonnummer, e-post) och att blommor sänds till den avlidnes begravning och eventuellt även till anhöriga.

Flaggning vid dödsfall

Flaggning utförs av vaktmästare. Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid.

Minnesstund

En minnesstund genomförs i samråd med anhöriga på KTH Södertälje så snart som är lämpligt. Fram till minnesstunden är ett minnesbord placerat vid entrén med tänt ljus och minnesbild. Ansvarig för utformning av och inbjudan till minnesstunden är i första hand prefekt och i andra hand enhetschef i samråd med några från personalen.

Till minnesstunden är alla berörda välkomna. Information om när och var minnesstunden äger rum skall annonseras så att berörda nås av inbjudan. Prefekt eller närmaste chef kontaktar den avlidnes anhöriga och informerar dem om minnesstunden och ger dem en särskild inbjudan.

Loggbok

Skriv ut loggbok här (pdf 45 kB)