Till innehåll på sidan

Att skapa tillgängliga dokument

Här kan du lära dig hur man gör dokument tillgängliga på webben så att de lever upp till lagkraven och blir läsbara av alla individer, oavsett funktionsvariation.

Om du sitter med en befintlig PDF och du är osäker på om den är ok eller inte:

 1. Kontrollera PDF:en med något av verktygen som presenteras under rubriken Kontrollera PDF:er.
 2. Enklast är sedan att öppna källfilen (Word, Excel, PowerPoint) och göra justeringar i den.
 3. Spara som PDF.

Om du ska skapa ett nytt dokument från grunden:

 1. Använd en färdig KTH-mall om det finns.
 2. Gör så få ändringar som möjligt i rubriknivåer, styckesindelningar med mera.
 3. Titta på instruktionsfilmerna för respektive dokumenttyp och följ stegen.
 4. Spara som PDF. 

Instruktioner för olika dokumenttyper

PowerPoint-presentationer

Skriftlig steg-för-steg guide:

13 minuter lång instruktionsfilm på svenska:

Det här behöver du tänka på (och när i videon det förklaras):

 1. Använd mallar och färdiga layoutförslag (0:35 min)
 2. Ange titel för dokumentet (0:58 min)
 3. Gör ett tillgänglighetstest (1:37 min)
 4. Ange alt-texter för bilder (2:26)
 5. Lägg till slide-titel (4:27)
 6. Rätta läsordningen (6:06 min)
 7. Text som riktig text (9:00)
 8. Tabeller ska ha rubriker (10:20)

Word-dokument

Skriftlig steg-för-steg guide: 

Skapa tillgängliga PDF-filer från Microsoft Word (Umu.se)

3+3 minuter långa instruktionsfilmer på engelska i två delar:

(Av National Clearinghouse of Rehabilitation Training Materials)

Excel-dokument

Skriftlig steg-för-steg guide: 

11 minuter lång instruktionsfilm på engelska:

(Av National Clearinghouse of Rehabilitation Training Materials)

Kontrollera PDF:er

Enkelt gratis-verktyg

Om du inte har tillgång till Adobe Acrobat Pro kan du kontrollera dokumentet online på PDF-kollen.se .

Testa och åtgärda direkt med Adobe Acrobat Pro

Du kan kontrollera tillgängligheten i en PDF-fil genom att använda Adobe Acrobat Pro. Där finns en Accessibility Report som du kan köra och du kan åtgärda vanliga fel som att lägga in taggar, titel för dokumentet samt justera rubriknivåer. 

Skriftlig steg-för-steg guide: 

Tillgänglighetsgranska pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro

3 minuter lång instruktionsfilm om hur man taggar PDF:er:

(Av Foxit Software, Inc.)