Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arvode och reseersättning

Timlönebelopp

KTH och de fackliga organisationerna har förhandlat och fastställt de timlönebelopp som vi betalar ut till timarvodister. Tidigare har beloppen varit rekommendationer men från och med 1 juli 2016 är beloppen fastställda.

Länk till timlönebelopp beslutade av KTH

Anvisning om ersättning till ledamot, sakkunnig och opponent

Till KTHs anvisningar

Arvode och reseersättning utländsk gäst

Avdelningschef/ansvarig på KTH lämnar följande information till personaladministratör:

  • Information om huruvida personen ska ha traktamente, reseersättning, arvode etc
  • Projektnummer för kontering
  • Vilket uppdrag gästen hade

Från gästen:

Sänds till:

Fysik och Tillämpad fysik:
AlbaNova University Center
KTH Royal Institute of Technology
Institutionen för Fysik/Tillämpad fysik
Fysikadministrationen
Roslagstullsbacken 21
SE-106 91 Stockholm
SWEDEN

Matematik:
KTH Royal Institute of Technology
Institutionen för Matematik
Administrationen
Lindstedtsvägen 25
100 44 Stockholm
SWEDEN

Teknisk Mekanik:
KTH Royal Institute of Technology
Institutionen för Teknisk mekanik
Administrationen
Teknikringen 8
100 44 Stockholm
SWEDEN

Personaladministratören ansöker om SINK-skatt hos Skatteverket. De behöver få uppgifterna i god tid eftersom det kan ta 6-8 veckor innan svar kommer från Skatteverket.

SINK-ansökan
För personer bosatta utomlands som vistas i Sverige under kortare tid än sex månader ansöker KTH om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, så kallade SINK. KTH lämnar SINK-ansökan till Skatteverket, tillsammans med kopia av giltigt pass. Beviljas ansökan betalar gästen 20% i skatt och den anställde slipper att lämna in en självdeklaration i Sverige. Den anställde kan dock inte göra anspråk på några avdrag.

Arvode och reseersättning till gäst med svenskt personnummer

Följande uppgifter behövs från gästen:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Samtliga kvitton i original

Blankett Utbetalning av timlön/ersättning (doc 351 kB)  används vid utbetalning. Reseverifikationer i original lämnas till personaladministratören tillsammans med en sammanställning över kostnaderna.

Personer med svenskt bankkonto ska själva fylla i och skicka Nordea-blanketten  (Nordea tillhanda 10 dagar innan utbetalningsdag). Annars sker utbetalningen på avi till hemadressen.

Utbetalning sker 2 ggr per månad, runt den 10:e och den 25:e.

Om personen endast ska ha reseersättning vore det önskvärt om han/hon fick sina utlägg betalda av sitt universitet som sedan fakturerar KTH.