Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationell verksamhet

KTH:s internationella verksamhet innefattar en rad program, projekt och samarbeten som många möjliggjorts genom extern finansiering. Bland annat bedrivs ett omfattande utbyte och samarbete med framstående universitet världen över. Verksamheten syftar till att genom internationella erfarenheter och gemensamma satsningar utveckla och berika KTH:s verksamhet för att stärka positionen som ett av Europas främsta tekniska universitet.

Samordning

Internationaliseringsarbetet samordnas främst av Enheten för internationella relationer (IRO).

Medel för internationella projekt

KTH driver internationella projekt inom en rad områden, så som kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer, mobilitetsstipendier och utveckling av gemensamma program och kurser. Genom EU-baserade och nationella program kan KTH söka medel för projekt och samarbeten.

Program för extern finansiering

Student- och personalmobilitet

KTH:s samarbetsavtal och extern finansiering från bland annat EU möjliggör att en tredjedel av de studenter som tar examen från KTH spenderar en eller två terminer vid ett partneruniversitet samtidigt som KTH årligen tar emot över 1000 utbytesstudenter. Även personal har möjlighet till internationellt utbyte.

Intern och extern personalmobilitet

Gemensamma masterprogram

KTH erbjuder runt 20 masterprogram som ges tillsammans med partneruniversitet där studenterna delar studietiden mellan universiteten och tar två examen. Merparten av programmen möjliggörs av finansiering eller samverkan genom EIT, Erasmus+ och Nordic Five Tech.

Prioriterade regioner

Som en del av det långsiktiga arbetet med att rekrytera kvalificerade utomeuropeiska studenter och att utveckla forskningssamarbeten har KTH valt att fokusera sina kontaktskapande aktiviter på fyra regioner. Kina, Indien, Sydostasien och Brasilien är de fyra prioriterade regionerna.

KTH:s prioriterade regioner