Till innehåll på sidan

Revisionsintyg

Revisionsintyg

KTH har avtal om granskning av enskilda externfinansierade projekt och utfärdande av revisionsintyg. Avrop sker enligt med hjälp av blankett och mer information finns under upphandling se nedanstående länk.