Till innehåll på sidan

Riktlinje för internrevisionen

Med stöd av internrevisionsförordningen (2006:1228) fattar universitetsstyrelsen beslut om riktlinjer för internrevisionen.