Riktlinje för internrevisionen

Med stöd av internrevisionsförordningen (2006:1228) fattar universitetsstyrelsen beslut om riktlinjer för internrevisionen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:internrevisionen@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-09