Till innehåll på sidan

Equality Forum

KTH Equality Office initierar under 2022 Equality Forum för att tillgängliggöra JML-arbetet vid lärosätet till medarbetare och studenter. Equality Forum är en regelbundet återkommande samlingsplats för tematiserad information och frågor kring JML-områden som verksamheten själv har efterfrågat. Träffarna kommer att ske en gång i månaden i olika format, främst via Zoom, och skapa möjligheter till fortbildning och dialog inom JML-området.

Vårens Equality Forum och deras teman:

10/2, kl 10-12: Rasism och anti-rasism. Föreläsning med fil. Dr Anna Adeniji.

8/3, kl 10-12: JML på KTH. Vad gör vi och hur? Exempel och erfarenheter

28/4, kl 10-12: Ärendehantering vid fall av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier på KTH/ Investigation of cases of discrimination and harassment at KTH. Will be given in both Swedish and English.

På svenska, kl 10-11

In English, 11-12 am

19/5, kl 11-12: KTH:s vinnare av 2021 års rektors JML-pris , Madelin Balaam, presenterar sig

1/6, kl 10-12: Sektorsövergripande enkätstudie  om förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet diskuteras. KTH har varit drivande i studiens genomförande.

Anmälan sker separat inför varje tillfälle i KTH:s kalender .

Varmt välkomna!

/KTH Equality Office