Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Equality Office

KTH Equality Office samordnar och stödjer det övergripande arbetet för jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH. Här hittar du information om Equality Offices arbete samt kontaktuppgifter.

Detta är KTH Equality Office

Equality Office vid KTH är en central samordningsfunktion som har ett samlat grepp om organiseringen av JML-arbetet , arbetet för jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH. Genom Equality Office kan KTH bedriva ett forskningsbaserat proaktivt arbete på både strategisk och praktisk nivå. Målet är att främja jämställdhet och lika möjligheter ur ett intersektionellt perspektiv över hela högskolans organisation.

Utöver arbetet med jämställdhetsintegrering, arbetar KTH Equality Office även strukturerat med de aktiva åtgärder som krävs av diskrimineringslagen och rapporteringen till Diskrimineringsombudsmannen.

KTH Equality Office samordnar sitt arbete med KTH:s systematiska arbetsmiljö- liksom hållbarhetsarbete i flera olika verksamhets- och utvecklingsprocesser.

Samarbeten och målgrupper

  • Arbetet med jämställdhetsintegrering och JML drivs i samarbete med andra aktörer vid fakultet, verksamhetsstöd och studentorganisation.
  • Arbetet bedrivs gentemot såväl anställda (fakultet liksom stödverksamhet) som studenter (på grund-, avancerad och forskarnivå). Arbetet fokuserar på både strukturella och kulturella aspekter av ojämlikhet och ojämställdhet.

Kontakt

Om du har frågor om JML-arbetet vid KTH är du välkommen att kontakta: equalityoffice@kth.se

Medarbetare KTH Equality Office

Charlotta Delin
Charlotta Delin pedagogisk utvecklare lottan@kth.se 087906631 Profil
Katrin Mörck
Katrin Mörck Projektledare (tjänstledig) kmorck@kth.se 087906042 Profil