Till innehåll på sidan

Jämställdhetsintegrering på KTH (JIKTH)

Arbetet för jämställdhetsintegrering på KTH som kallas JIKTH bygger, på ett uppdrag från regeringen till högskolesektorn. Det innebär att lärosätet ska ta fram en plan för utvecklingen av jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de svenska jämställdhetspolitiska målen.

Om planen för jämställdhetsintegrering

Uppdraget från regeringen till högskolesektorn från år 2016, innebär att universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de svenska jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras. Vid KTH ses jämställdhetsintegrering i ett brett perspektiv och korreleras med det proaktiva arbetet mot diskriminering.

KTH:s JIKTH-plan

KTH:s JIKTH-plan för år 2017-2019 Ett jämställt KTH (V-2017-0469) reviderades i december 2022 och resulterade i Plan för ett fortsatt arbete för ett jämställt KTH  (V-2022-0650).