Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetsuppföljning och systemstöd

Gruppens uppdrag kan delas upp i två huvudkategorier: verksamhetsuppföljning och systemstöd.

Verksamhetsuppföljning

Gruppen har som uppdrag att sammanställa och utveckla rapporter för utbildningsstatistik till interna och externa parter. Bland de interna kan i första hand nämnas Planerings- och utredningsavdelningen och KTH:s skolor. Som externa parter kan nämnas Statistiska centralbyrån och Universitetskanslerämbetet samt privata intressenter.

Systemstöd

Gruppen ska tillhandahålla ett effektivt studieadministrativt stöd samt support för systemen för Universitetsförvaltningen, KTH:s skolor, avdelningar och studenter. Utveckling och förvaltning av systemen sker inom ramen för förvaltningsobjektet StudAdm.

Ladoksupport

Kopps, support

Gruppchef

Medarbetare

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Askew Monica HANDLÄGGARE +46 8 790 61 69
Hammarström Fredrik Systemförvaltare/Uppföljning +46 8 790 70 27
Landin Olof SYSTEMEXPERT +46 8 790 61 35
Ytterström Carina SYSTEMFÖRVALTARE +46 8 790 72 66
Förberg Linda HANDLÄGGARE +46 8 790 72 48
Tillman Katarina SYSTEMFÖRVALTARE +46 8 790 65 63
Adamowicz Jacob Uppföljning +46 8 790 61 52
Von Zeipel Nina SYSTEMEXPERT +46 8 790 61 38
Carlsson Susanne ADMINISTRATÖR +46 8 790 72 41
Klarström Jessica SYSTEMFÖRVALTARE +46 8 790 61 64
Boivie Ekstrand Caroline GRUPPCHEF +46 8 790 72 29
Shamoun Bernard SYSTEMFÖRVALTARE +46 8 790 61 03
Hübinette Nanna Samordnare ladoksupport +46 8 790 70 87
Yin Olofsson Lini SYSTEMSUPPORT +46 8 790 61 24
Gärdenäs Patrik HANDLÄGGARE, KVALIFICERAD +46 8 790 84 95
Hellmalm Karin VERKSAMHETSUTVECKLARE +46 8 790 72 26