Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd (EDO) består av tre enheter: Internationella relationer, Studentservice och Utbildningsadministration. Varje enhet har grupper som leds av en gruppchef.

Det här kan vi hjälpa dig med 

Utbildningsstöd ansvarar bland annat för att:

  • Stödja KTH:s ledning och skolor vid internationella satsningar och samarbeten.
  • Processer, systemstöd, uppföljning, produktion och statistik inom antagning, studieadministration och examen.
  • Ge service till studenter, anställda och allmänhet samt informera om utbildningsaktiviteter, studentstöd och annat administrativt stöd för övriga verksamheter inom KTH.

Kontakt

Besöksadresser

Internationella relationer (IRO): Brinellvägen 8, plan 8, KTH Campus

Studentservice (ESS): KTH Entré - Drottning Kristinas väg 4, KTH Campus

Utbildningsadministration (AUA): Brinellvägen 8, plan 10, KTH Campus

Postadress

Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

För frågor om antagning, examensbevis, studievägledning, avgifter och stipendier och KTH:s utbildningar och allmänt om KTH: info@kth.se

 Ladoksupport: ladok@kth.se

 Kopps, support: kopps@kth.se

 För arrangemang av utställningar, lunchseminarier eller andra events: entrehallen@kth.se

 För lokalbokning: 9400@admin.kth.se

Chef för Utbildningsstöd (EDO)

Medarbetare

Medarbetare Utbildningsstöd

För att se medarbetarnas gruppindelning och rollbeskrivningar, se respektive gruppsida nedan.

Organisation

Utbildningsstöd (EDO) består av tre avdelningar. Varje avdelning är indelad i olika verksamhetsgrupper.

  1. Internationella relationer
  2. Utbildningsadministration
  3. Studentservice

Utbildningstöd tillhör verksamhetsstödet på KTH .